L’escola La Mar Bella és un centre públic situat al bell mig del barri del Poblenou, a Barcelona.

L’escola inclou dues etapes d’escolarització: El segon cicle d’educació infantil, i l’educació primària. Som una escola d’una línia en ple procés de conversió en dues línies des del curs 2016-17.

La creació de la nostra escola se situa a l’any 1957. Durant aquests gairebé 60 anys de vida s’hi han anat produint força canvis, entre els que cal destacar el canvi de nom (Pío XII a La Mar Bella), canvis arquitectònics i, sobretot, una important transformació pedagògica en què han col·laborat els diferents agents de la comunitat educativa, tenint sempre en ment el desig d’innovar per tal d’anar adaptant els ensenyaments que es fan a l’escola a les necessitats canviats dels temps. La nostra escola es troba dins d’una zona innovadora i participa, juntament amb altres escoles, en els processos d’intercanvi i renovació que s’hi produeixen.

En els últims anys l’escola ha anat incorporant nous projectes i fites pedagògiques que han aconseguit un gran canvi en la manera de fer i d’ensenyar i d’aprendre.

El claustre s’ha anat marcant objectius per la transformació de l’escola, per aconseguir un aprenentatge motivador i significatiu en què l’alumne aprengui fent i en sigui el protagonista, i en què el paper de la mestra sigui el d’acompanyant i facilitadora; educar per a les necessitats de la societat actual i obtenir millors resultats; també s’ha treballat en equip per crear un línia d’escola i implicar a les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills. En aquest moment volem consolidar i assegurar aquests objectius, i a l’hora potenciar nou projectes pedagògics per continuar amb la millora dels resultats educatius.

Equip humà

Equip directiu

Director

Esteve Puig

Cap d’estudis

Maria Campi

Secretària

Sara Seguí

Tutories

P3 A

Elena Bestit

P3 B

Joana Vizcaino

P4 A

Cristina Valenzuela

P4B

Mireia Gallardo

P5A

Cristina Solé

P5 B

Júlia Coll

1r A

Àngels Balanyà

1r B

Núria Sans

2n A

Adrià Giménez

2n B 

Montserrat González

3r A

Elisa Bosch

3r B

Eva Cano

4t

Iris Batalle

5è A

5è B

Carme Roy

Cristina Lafuente

Marta Solà

Mestres especialistes

Educació Física

Julià Beltrán, Esteve Puig

Educació Musical

Inma de Prado, Lídia Ayllón

Educació Especial

Isabel Padilla, Carmen Santos i Maria Campi

Llengua Anglesa

Irene Escudero, Anna Ros

Suport Educació Infantil

Sara Seguí

Suport cicle superior

Esteve Puig

TEI

Marina Baena

Vetlladores

Mònica Teixidó, Neus Fabra, Sara Medina

Conserge

Gemma Enrique

Administrativa

Dolors Fenollar

Coordinadora del temps de migdia

Anaïs Delfa

Equip de monitors/es temps de migdia

Mercè Carrasquer , Míriam Fernández, Alba Infante, Marta Arasa, Sonia Casado, Shamil Bonafé, Montse Madrueño, Mònica Prats, Anna Salavedra, Maria Gubern, Joana Estafanell, Laura Solé, Santiago Ras, Aina Cornellà, Ingrid Subirana, Sara Rojo, Laura Rodríguez, Laura Ribas, Oriol Garcia, Marta López

Cuina

Manel Salmeron, Nelva Rojas, Nikioles Viloria