L’escola La Mar Bella és un centre públic situat al bell mig del barri del Poblenou, a Barcelona.

L’escola inclou dues etapes d’escolarització: El segon cicle d’educació infantil, i l’educació primària. Som una escola d’una línia en ple procés de conversió en dues línies des del curs 2016-17.

La creació de la nostra escola se situa a l’any 1957. Durant aquests gairebé 60 anys de vida s’hi han anat produint força canvis, entre els que cal destacar el canvi de nom (Pío XII a La Mar Bella), canvis arquitectònics i, sobretot, una important transformació pedagògica en què han col·laborat els diferents agents de la comunitat educativa, tenint sempre en ment el desig d’innovar per tal d’anar adaptant els ensenyaments que es fan a l’escola a les necessitats canviats dels temps. La nostra escola es troba dins d’una zona innovadora i participa, juntament amb altres escoles, en els processos d’intercanvi i renovació que s’hi produeixen.

En els últims anys l’escola ha anat incorporant nous projectes i fites pedagògiques que han aconseguit un gran canvi en la manera de fer i d’ensenyar i d’aprendre.

El claustre s’ha anat marcant objectius per la transformació de l’escola, per aconseguir un aprenentatge motivador i significatiu en què l’alumne aprengui fent i en sigui el protagonista, i en què el paper de la mestra sigui el d’acompanyant i facilitadora; educar per a les necessitats de la societat actual i obtenir millors resultats; també s’ha treballat en equip per crear un línia d’escola i implicar a les famílies en el procés d’ensenyament-aprenentatge dels seus fills. En aquest moment volem consolidar i assegurar aquests objectius, i a l’hora potenciar nou projectes pedagògics per continuar amb la millora dels resultats educatius.

Equip humà

Equip directiu

Directora

Montse Claverol

Cap d’estudis

Àngels Mata

Secretària

Carme Roy

Tutories

Curs

P3 A

Tutores

Cristina Solé

P3 B

Alícia Mora

P4 A

Joana Vizcaíno

P4 B

Núria Escoté

P5A

Maria Campi

P5B

Sara Seguí

1r

Montse Gonzàlez

2nA

Àngels Balañà

2nB

Anna Quer

3r

Alba Tortosa

4t

Roger Rovira

Esteve Puig

Paula Roma

Mestres especialistes

Especialitat

Educació Física

Mestra

Marta Portell

Educació Musical

Inma de Prado, Alba Tortosa

Educació Especial

Isabel Pes

Llengua Anglesa

Àngels Mata, Elena Bestit, Paula Roma, Manuel Estévez, Roger Rovira,  Anna Quer, Àngels Balañá

Matemàtiques

Tutores, Carme Roy

Suport Educació Infantil

Elena Lasterra

TEI

Marina Baena

Vetlladores

Mario Pérez, Neus Fabra

Conserge

Gemma Enrique

Administrativa

Dolors Fenollar

Coordinador de menjador

Eduard Narváez

Monitores menjador P3

Maria Montes, Montse Madueño, Ma Àngels Pérez, Mercè Carrasquer

Monitores menjador P4

Verònica Vergés, Sònia Casado

Monitora menjador P5

Anna Salavedra, Elena Muria

Monitores menjador cicle inicial

Marta Lòpez, Núria Blanco

Monitora menjador cicle mitjà

Elena Arnau

Monitora menjador cicle

Raquel Satorres

Cuina

Manel Salmeron, Nelva Rojas