1953

Els inicis de l’escola

Com a compliment dels acords presos amb motiu de la celebració del Congrés Eucarístic Internacional celebrat a Barcelona , es va col·locar la primera pedra del Grupo Escolar Pio XII. L’escola en el moment d’inaugurar-se va voler ser, segons el projecte de l’arquitecte del Ministerio de Educación Nacional, Claudio Díaz, una construcció modèlica en el seu gènere. Va ser la primera escola pública construïda després de la Guerra Civil al barri del Poblenou.
1990

Dècada dels 90

Durant els anys 90 es duu a terme la reforma educativa que acabaria amb l’EGB i s’implantaria de nou la Primària, portant els alumnes de 12 anys a l’ESO als instituts. Això va comportar durant uns anys una gran mobilitat del professorat i La Mar Bella, llavors Pius XII, va veure canviar molts mestres. A finals d’aquesta dècada l’escola comença a afrontar (com la majoria dels centres públics) altres reptes com la integració de l’alumnat nouvingut.

1998

Neix La Mar Bella

Al 1998, materialitzant per fi el desig de ser –i semblar- una escola laica, es va produir el canvi de nom per La Mar Bella. També s’hi van fer algunes reformes que poc a poc van configurar l’aspecte actual del centre com la supressió de la estàtua de Pius XII que presidia el pati, la transformació de l’antiga capella en un esplèndid gimnàs, l’enderrocament de l’edifici del parvulari i la construcció del pati dels petits, … També es va substituir, a l’estiu del 2002, l’antic mur perimetral per una tanca molt més amable.
2006

Renovació de l’espai

Durant el curs 2006/2007 es va portar a terme una altre important reforma que ha fet que el seu aspecte hagi millorat de manera espectacular. Actualment l’escola compta amb un magnífic menjador que fa que l’estona de dinar sigui més agradable per a la canalla, una gran cuina i tot l’espai on s’ubica l’Educació Infantil s’ha fet de nou amb moderns materials i recursos que han optimitzat l’espai.

2008

50è aniversari

L’any 2008 es van fer els actes commemoratius del 50è aniversari i fins avui seguim estant presents al barri amb un projecte educatiu que ha evolucionat al llarg del temps sempre al costat de la innovació i la recerca pedagògica.