Projecte educatiu
del centre

Normes d’organització i
funcionament del centre

Normativa inici 21/22

Autorització administració
medicaments

PLC

Projecte de direcció

Autorització paracetamol

Protocol assistència a l'escola

Autorització recollides d'infants

Drets d'imatge

Pla d'obertura setembre 2021

Protocol dies de pluja

Autorització PCR

Pla de convivència

Decàleg del bon ús

Pla de comunicació