Projecte educatiu
del centre

Normes d’organització i
funcionament del centre

Normativa inici 20/21

Autorització administració
medicaments

PLC

Projecte de direcció

Autorització paracetamol

Protocol assistència a l'escola

Autorització recollides d'infants

Autorització PCR

Drets d'imatge

Pla d'obertura setembre 2020

Protocol dies de pluja